Adatvédelmi nyilatkozat

1. BEVEZETÉS
 
A Hig-LerKft. (8227 Felsőörs, Fő utca 28.) (a továbbiakban Hig-Ler Kft., szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.